Ljudböcker

Vad innebär klassisk litteratur?

En klassiker går att förklara som ett litterärt verk som tidlösa kvaliteter. Böckerna kan alltså tilltala läsare från alla åldrar. Det finns ett antal faktorer ett verk bör ha för att gå att klassas som klassiker. En av dessa faktorer är att verken bör ha en hög språklig kvalitet. De bör också gestalta universella frågor som fortfarande går att se som aktuella samt tala till människor utöver sin egna samtid. Ytterligare en faktor som gäller för att ett verk ska anses vara klassiskt är att en relativt lång tid bör ha passerat efter tillkomsten av verket.

En riktig klassiker ska gärna innehålla teman som kärlek, liv, död och hat. Det sägs att endast personer med rätt erfarenhet och skiftande bakgrunder kan beröras och förstå verken.

Det finns även litteratur som går att klassas som ”modern klassiker”. Det innebär kort förklarat nyare verk som lyckats leva kvar under en längre tid.

”Mindre klassiker” är ytterligare ett begrepp som beskriver verk som fortsätter dyka upp trots att det inte skrivit av någon av de större författarna. Det är ett verk från en förfluten tid som envist håller sig kvar.